Oferta

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem prac projektowych i doradztwem przedprojektowym dla każdego rodzaju inwestycj:

  • porady przedprojektowe- sprawdzenie możliwości  analizy lokalizacyjne inwestycji;
  • przygotowanie wnosku o uzyskanie DOWZ, wniosków do gestorów sieci, zarzadców dróg i inne;
  • koncepcje projektowe i lokalizacyjne;
  • wykonujemy kompleksową, pełno branżową dokumentację budowlaną i wykonawczą wraz z kosztorysami;
  • prowadzimy tok formalno-prawny, z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, pozwoleń- w tym decyzji o pozwoleniu na budowę realizację nwestycji;
  • pełnimy nadzór autorskie.
  • wykonujemy projekty architektury wnętrz, ogrodów i zieleni, a także małej architektury.
  • wykonujemy inwentaryzacje obiektów, ekspertyzy techniczne.