Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszej korespondencji jest Zbigniew Święciński. W zależności od rodzaju korespondencji dane będą przetwarzane w ramach realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów bądź na podstawie wyrażonej zgody, w celu bieżącej komunikacji. Dane osobowe zawarte w korespondencji mogą być przechowywane w programie pocztowym Administratora lub na serwerze podmiotu świadczącego usługi w zakresie systemu poczty elektronicznej do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Przetwarzanie danych osobowych w ramach korespondencji elektronicznej nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jest jednak niezbędne do dalszego prowadzenia tej korespondencji w formie elektronicznej. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.